top of page

Carles Serraima (Pindorius)

Girona, 1958.

 

Vaig estudiar Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona, i he desenvolupat la meva carrera professional en el món de l’empresa, treballant amb equips de vendes els darrers trenta anys.

Pindorius és el meu alter ego de fotògraf. He passejat pels carrers de la meva ciutat i viatjat pel món amb la càmera. Em vaig interessar pel retrat d’estudi a finals del 2013, i durant aquests anys he desenvolupat tres projectes: Trobades (2016), Intus (2019) y El plaer del gest (2021).

El meu treball a l’estudi gira entorn de l’expressivitat del cos i les emocions que aquest transmet.

 

 

Estudié Ciencias Empresariales en la Universitat de Barcelona, y he desarrolado mi carrera profesional en el ámbito de la empresa, trabajando con equipos de ventas durante los últimos 30 años.

Pindorius es mi alter ego fotógrafo. He paseado por las calles de mi ciudad y viajado por el mundo con la cámara. Empecé a interesarme por el retrato de estudio a finales del 2013, y al lo largo de este tiempo he desarrollado tres proyectos: Trobades (2016), Intus (2019) y El plaer del gest (2021).

Mi trabajo en el estudio gira entorno a la expresividad del cuerpo y las emociones que este transmite.

 

 

I studied Business at the Universitat de Barcelona. I have developed my professional career in some companies, leading sales teams for the last 30 years.

Pindorius is my alter ego as a photographer. I have traveled the world and walked the streets of my city with my camera. I became interested in studio portraiture in late 2013, and from then I have developed three projects: Trobades (2016), Intus (2019) and El plaer del gest (2021).

My work in the studio revolves around the expressiveness of the body and the emotions it conveys.

bottom of page